پاورپوینت با عنوان مونتاژ مکانیکی

پاورپوینت با عنوان مونتاژ مکانیکی

پاورپوینت با عنوان مونتاژ مکانیکی

1 فايل پاورپوينت | 268 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از پاورپوينت

مطالب:

الف – كليات

ب – تاريخچه مونتاژ قطعات توليدي

ج – روشهاي مختلف مونتاژ

د – سيستم هاي انتقال قطعات در خط مونتاژ

هـ – تغذيه كننده هاي ارتعاشي، كاسه اي و رفت و برگشتي

و – مكانيزم انتقال قطعات در تغذيه كننده ها

ز – دستگاههاي جهت دهنده به قطعات مونتاژي و مكانيزم آنها

ح – خطوط تغذيه و مكانيزم قرار دادن قطعات در خط

ط – نحوه كاركرد ماشين هاي مونتاژ و مسائل اقتصادي مربوطه

ي – طراحي مكانيزمهاي مونتاژ

الف – كليات: اتوماسيون و دلايل فراگيري مونتاژ مكانيكي

- اكثر كارخانجات ايران از درجه اتوماسيون نسبتاً پائيني برخورداند.